trenfrde

İcra ve İflas Hukuku

Can Hukuk & Danışmanlık

İcra İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Can Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin alacak takipleri hukuk ofisimiz tarafından yapılmaktadır. İcra iflas Kanunu hükümleri çerçevesinde, müvekkillerimizin tahsil edemedikleri gerek şahsi gerekse ticari alacakları tarafımızca ilgili icra dairelerinde itina le takip edilmekte ve müvekkillerimiz adına gecikmiş olan alacaklarının tahsilatı yapılmaktadır.

İcra İflas Hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları;

  • İcra takiplerinin yapılması ve alacakların takibi ile tahsili,
  • İcra hukuk davalarının takibi,
  • İcra ceza davalarının takibi,
  • Karşılıksız çeke ilişkin cezai davaların takibi,
  • Haksız olarak yapılan icra takiplerine ilişkin gerekli hukuki başvuruların takibi,
  • İflas ve Konkordatoya ilişkin başvuru ve davaların takibi,
  • Şirketlere sürekli hukuki danışmanlık.

Can Hukuk & Danışmanlık

Av.Halit İlker Can

Özzirve Form Ofset Matbaa